top of page
הבית של מיקי ורונן

כפר האורנים, מרתף קיים בבית פרטי - תכנון ועיצוב יחידה לבת הבוגרת + תכנון ספריה בחדר המגורים.

bottom of page