עיצוב חוץ
חזית קדמית
חזית קדמית
חזית קדמית, מבט צד
חזית קדמית, מבט צד
מבואת כניסה חיצונית
מבואת כניסה חיצונית
מדרגות גישה לבית
מדרגות גישה לבית
מבואת דלת הכניסה
מבואת דלת הכניסה
מבואת דלת הכניסה
מבואת דלת הכניסה
דלת הכניסה
דלת הכניסה

דוגמת החריצים בדלת הכניסה משולבת בקיר החזית ויוצרת חיבור הרמוני בין החומרים השונים

רחבת האירוח סביב הבריכה
רחבת האירוח סביב הבריכה
רחבת האירוח סביב הבריכה
רחבת האירוח סביב הבריכה